All Forts In Maharashtra | महाराष्ट्रातील सर्व गड किलयांची यादी | Free Complete List [2023]

All Forts In Maharashtra किल्ले ही महाराष्ट्राची ऐतिहासिक वारसा स्थळे आहेत. या किल्ल्यावरून आपल्याला महाराष्ट्राच्या इतिहासाची झलक मिळते. स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला महाराष्ट्रातील किल्ल्यांबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे.

Table of Contents

All Forts In Maharashtra Information in Marathi

District Wise List जिल्हयानुसार किल्ल्यांची यादी

महाराष्ट्रात 350 किल्ले आहेत. या लेखात महाराष्ट्रातील सर्व किल्ल्यांची जिल्हयानुसार यादी दिली आहे.


मुंबई जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
काळा किल्लाधारावी
सायन शीव
माहीममाहीम
वरळीवरळी
शिवडीशिवडी
फोर्टमुंबई किल्ला (फोर्ट
वांद्रेवांद्रेचा किल्ला
वर्सोवावेसावे/ वर्सोवा/ मढचा किल्ला

All Forts In Maharashtra Pune District पुणे जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
जुन्नर1. सिंदोळा
2. जुन्नर
3. हडसर
4. निमगिरी
5. जीवधन
6. चावंड
7. शिवनेरी
8. नारायणगड
खेड9. भोरगिरी
10. चाकण/ संग्रामदुर्ग
मावळ11. राजमाची
12. इंदुरीची गढी
13. विसापूर/ संबळगड
14. लोहगड
15. अणघाई
16. मोरगिरी
17. तुंग/ कठीणगड
18. तिकोना/ वितंडगड
भोर19. कावळ्या किल्ला
20. रोहिडा/ विचित्रगड
पुरंदर21. सोनोरीगड/ मल्हारगड
22. दौलतमंगळ
23. पुरंदर
24. वज्रगड
मुळशी25. कोरीगड/ कोराई/ कुवारी/ कोर्हा/ कोरा
26. घनगड/ एकोल्याचा गड
27. कैलासगड
वेल्हे28. तोरणा
29. राजगड
हवेली30. सिंहगड/ कोंढाणा

List of All Forts In Maharashtra Satara District सातारा जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
सातारा1. सज्जनगड
2. अजिंक्यतारा
कराड3. वसंतगड
4. सदाशिवगड
जावळी5. मधुमकरंदगड/ मकरंदगड
6. महीमंडणगड
7. वासोटा
वाई8. पांडवगड
9. केंजळगड
10. कमळगड
11. वैराटगड
12. चंदनगड
13. वंदनगड
खटाव14. वर्धनगड
15. भूषणगड
16. नांदोशी
कोरेगाव17. नांदगिरी/ कल्याणगड
माण18. महीमानगड
हवेली19. सिंहगड/ कोंढाणा
पाटण20. जंगली जयगड पाटण
21. दातेगड/ सुंदरगड
22. बहिरवगड/ भैरवगड
23. गुणवंतगड
महाबळेश्वर24. प्रतापगड
फलटण25. ताथवड्याचा किल्ला/ संतोषगड
26. वारूगड

List of All Forts In Maharashtra Sangli District: सांगली जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
सांगली1. सांगलीचा भुईकोट किल्ला/ गणेशदुर्ग/ दरबार हॉल
मिरज2. मिरज
3. जुना पन्हाळा
खानापूर4. कोळदुर्ग
5. भूपाळगड/बाणूरगड
जत6. रामदुर्ग/ रामगड
वाळवा7. मच्छिंद्रगड
8. विलासगड
9. बहादूरवाडी
10. बागणी
शिराळा11. प्रचितगड
12. शिराळा

List of All Forts In Maharashtra Kolhapur District : कोल्हापूर जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
चंदगड1. गंधर्वगड
2. महीपालगड
3. कलानंदीगड/ कलानिधीगड
4. पारगड
शाहूवाडी5. विशाळगड
गगनबावडा6. गगनगड/ बावडा/ गगनबावडा
7. साळवणचा किल्ला
भुदरगड8. रांगणा
9. भूदरगड
करवीर10. कोट करवीर/ कोल्हापूरचा भुईकोट किल्ला
गडहिंग्लज11. सामानगड
पन्हाळा12. पावनगड
13. पन्हाळा
14. मुडागड
राधानगरी15. शिवगड

List of All Forts In Maharashtra Solapur District : सोलापूर जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
सोलापूर1. सोलापूरचा भुईकोट किल्ला
मोहोळ2. मोहोळ
सांगोला3. सांगोला
मंगळवेढे4. मंगळवेढे
5. माचणूरचा किल्ला
माढा6. माढा
करमाळा7. करमाळा
माळशिरस8. अकलूज/ शिवसृष्टी किल्ला
9. पिलीव

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
कन्नड1. अंतूर
2. लोंझा / महादेव टाक किल्ला
3. पेडका
औरंगाबाद4. दौलताबाद किल्ला
5. भांगशीगड
सोयगाव6. फर्दापूर सराई
7. वेताळगड/ वेताळवाडीचा किल्ला
8. तलतम/ जंजाळा/ वैशागड
9. सुतोंडा
सिल्लोड10. अजिंठा सराई
11. अजिंठा
फुलंब्री12. लहूगड

List of All Forts In Maharashtra Beed District : बीड जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
धारुरधारुर
अंबेजोगाईधर्मापुरी

जालना जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
जालनामस्तगड
अंबडरोहिलगड

परभणी जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
जिंतूरजिंतूर
पाथरीपाथरी

नांदेड जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
माहूरमाहूर
माहूरमाहूर
कंधारकंधार

धाराशीव जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
परांडापरांडा
तुळजापूरनळदुर्ग

लातूर जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
औसाऔसा
औसाऔसा

रायगड जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
अलिबाग1. खांदेरी
2. उंदेरी/ जयदुर्ग
3. खुबलढा किल्ला/ थळचा किल्ला
4. कुलाबा/ अलिबाग
5. सर्जेकोट (कुलाबा)
6. सागरगड/ खेडदुर्ग/ खेडटक्का
7. रेवदंडा
8. हिराकोट
9. रामदरणे
10. राजकोट/ चौलचा किल्ला
मुरुड11. कोरलाई/ कोर्लई किल्ला
12. सामराजगड/ दंडाराजपुरी किल्ला
13. कांसा/ पद्मदुर्ग
14. जंजिरा/ जजीरे मेहरुब
रोहा15. अवचितगड
16. सूरगड/ घेरासुरगड
17. बिरवाडी/ खाचीमेट
18. घोसाळगड/ वीरगड
माणगाव19. कुर्डूगड/ विश्रामगड
20. मानगड/ महानगड/ विंझाई
21. पन्हाळेदुर्ग/ पन्हाळघर
सुधागड22. मृगगड
23. सरसगड
24. सुधागड/भोरपगड
पनवेल25. प्रबळगड/ मुरंजन
26. कर्नाळा
27. माणिकगड
कर्जत28. पेब/ विकटगड
29. पदरगड
30. कोथळीगड/ पेठचा किल्ला
31. भिवगड/ भिमगड
32. ढाक बहिरी
33. सोनगिरी
34. सोंडाई
35. तुंगी
खालापूर36. इर्शाळगड/ इरशाळगड
उरण37. घारापुरी
38. द्रोणागिरी/ करंजा
39. सांकशी
पेण40. सांकशी
41. रतनगड/ रत्‍नगड
42. मिरगड
तळा43. तळागड/ तळगड
महाड44. रायगड
45. पाचाड कोट
46. लिंगाणा
47. सोनगड
48. चांभारगड/ महेंद्रगड
49. मंगळगड/ कांगोरीगड
50. कोकणदिवा
51. दासगाव/ दौलतगड/ भोपाळगड
श्रीवर्धन52. मदगड
पोलादपूर53. चंद्रगड/ ढवळगड/ गहनगड
54. कोंढवी

रत्नागिरी जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
दापोली1. गोवागड/ हर्णे
2. फत्तेदुर्ग/ फत्तेगड
3. कनकदुर्ग
4. सुवर्णदुर्ग
5. पद्मनाभदुर्ग/ प्रणालकदुर्ग
रत्‍नागिरी6.जयगड
7. रत्‍नदुर्ग/ भगवती/ रत्‍नागिरी किल्ला
8. पूर्णगड
संगमेश्वर9. भवानीगड
10. महीमतगड
11. प्रचितगड
राजापूर12. आंबोळगड
13. यशवंतगड (नाटे)
14. राजापूर गढी/ इंग्रज वखार
खेड15. पालगड
16. महीपतगड
17. सुमारगड
18. रसाळगड
चिपळूण19. गोवळकोट/ गोविंदगड
20. बारवाई
21. कोळकेवाडी
गुहागर22. गोपाळगड/ अंजनवेल
23. कासारदुर्ग
24. विजयगड
मंडणगड25. बाणकोट किल्ला/ हिंमतगड/ फोर्ट व्हिक्टोरिया
26. मंडणगड
लांजा27. साटवली

सिंधुदुर्ग जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
कणकवली1. खारेपाटण
2. भैरवगड (नरडवे)
देवगड3. विजयदुर्ग/ घेरिया किल्ला
4. देवगड
5. सदानंदगड
मालवण6. रामगड
7. भगवंतगड
8. भरतगड
9. सिद्धगड
10. वेताळगड
11. सर्जेकोट (मालवण)
12. राजकोट
13. पद्मगड/ पदमगड
14. सिंधुदुर्ग
कुडाळ15. मनोहरगड
16. मनसंतोषगड
17. सोनगड (घोटगे)/ नृसिंहगड
सावंतवाडी18. नारायणगड (आंबोली)
19. महादेवगड
20. बांदा
21. सावंतवाडी कोट
दोडामार्ग22. हनुमंतगड
वेंगुर्ले23. निवती
24. यशवंतगड/ रेडी
25. डच वखार (वेंगुर्ला कोट)

पालघर जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
डहाणू1. डहाणू
2. गंभीरगड
3. सेगवा
वसई4. जीवदानी/ जीवधन
5. कामनदुर्ग
6. वसई
7. अर्नाळा
8. वज्रगड
9. मांडवी
पालघर10. असावगड/ असावागड
11. अशेरीगड
12. भूपतगड/ भोपटगड
13. काळदुर्ग
14. तांदुळवाडी
15. शिरगाव
16. माहीम
17. केळवे
18. केळवे पाणकोट
19. भवानगड
20. टकमक
21. मनोर
22. दातिवरे
23. तारापूर
तलासरी24. बल्लाळगड
वाडा25. कोहोज/ कोंजचा किल्ला

ठाणे जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
मुरबाड1. सिद्धगड/ नरटक्का
2. गोरखगड/गोरक्षगड (देहरी)
3. मच्छिंद्रगड (देहरी)
4. भैरवगड (मोरोशी)
शहापूर5. बळवंतगड
6. पळसदुर्ग/ पळसगड
7. माहुलीगड
8. भंडारदुर्ग/भंडारगड
ठाणे9. धारावीचा किल्ला
10. घोडबंदर
11. बेलापूरचा किल्ला
कल्याण12. दुर्गाडी/ कल्याणचा किल्ला
अंबरनाथ13. श्रीमलंगगड
14. चंदेरी
भिवंडी15. गुमतारा

धुळे जिल्हा

तालुकाकिल्याचे नाव
साक्रीरायकोट
भामेर
शिरपूरथाळनेर
धुळेसोनगीर
लळींग

जळगाव जिल्हा All fort in Maharashtra Information in Marathi

तालुकाकिल्याचे नाव
चोपडा1. लासूर
2. चौगाव
रावेर3. पाल
4. रसलपूर
अमळनेर5. अंमळनेर
पारोळा6. पारोळा
जळगाव7. नशिराबाद
भुसावळ8. वरखेडा
जामनेर9. तोडापूर
चाळीसगाव10. कन्हेरगड
11. ढेरी/ राजदेहेर

नंदुरबार जिल्हा All fort in Maharashtra Information in Marathi

तालुकाकिल्याचे नाव
नंदुरबार1. फत्तेपूर
2. नंदूरबार
3. नारायणपूर
शहादा4. सुलतानपूर
5. मंदाने
6. जयनगर
7. कोंढवळ
धडगाव8. अक्काराणीचा किल्ला / अक्राणी महाल

नाशिक जिल्हा All forts in Maharashtra Information in Marathi

तालुकाकिल्याचे नाव
कळवण1. कंडाळा/ पिंपळागड
2. प्रेमगिरी
3. अचला/अचलगड
4. अहिवंत
5. मार्कंड्या किल्ला/ मार्कंडेय दुर्ग
6. रवळ्या
7. जवळ्या
8. कणहेरगड
9. धोडप
10. कांचनगड/कांचना
11. मोहनदर
मालेगाव12. गाळणा
13. कंक्राळा
14. मालेगावचा किल्ला
सटाणे15. रतनगड/ न्हावीगड
16. पिसोळगड
17. डेरमाळ
18. साल्हेर
19. सालोटा
20. हरगड
21. मुल्हेर
22. मोरागड
23. भिलाई
24. चौल्हेर/ चौरगड/ तिळवण किल्ला
25. बिष्टा
26. कऱ्हेगड/ कऱ्हा
27. दुंधागड
28. अजमेर
पेठ29. सोनगिरी
30. खैराई
31. रामशेज
चांदवड32. राजधेर
33. कोळधेर
34. इंद्राई किलला
35. चांदवड
36. मेसणा
येवला37. कात्रा
38. अंकाई
39. टंकाई
त्र्यंबकेश्वर40. वाघेरा
41. भास्करगड/ बसगड
42. हर्षगड (हरिहर)
43. श्रीगड/ त्र्यंबकगड/ ब्रह्मगिरी/ दुर्गभांडार
नाशिक44. अंजनेरी
45. रांजणगिरी
46. गडगडा/ घारगड किल्ला
इगतपुरी47. कावनई
48. त्रिंगलवाडी
49. मोरधन
50. बहुला/ बहुळा
सिन्नर51. औंढा/अवंध
52. आड
53. डुबेरगड/ डुबेरा
54. पर्वतगड
55. सोनगड
नांदगाव56. मणिकपुंज
दिंडोरी57. देहेरगड/ भोरगड
सुरगणा58. हातगड/ हतगड

अहमदनगर जिल्हा All forts in Maharashtra Information in Marathi

तालुकाकिल्याचे नाव
अहमदनगर1. अहमदनगरचा भुईकोट किल्ला
2. मांजरसुंबा गड
अकोले3. पट्टागड/ विश्रामगड
4. बितनगड
5. कुलंगगड
6. मदनगड
7. अलंगगड
8. रतनगड
9. कलाडगड
10. भैरवगड (शिरपुंजे)
11. पाबरगड
12. हरिश्चंद्रगड
13. भैरवगड (कोथळे)
14. कुंजरगड/ कोंबडा किल्ला
पारनेर15. पळशी
16. जामगाव
संगमनेर17. पेमगिरी/ भिमगड/ शहागड
श्रीगोंदा18. बहादूरगड/ पेडगावचा किल्ला/ धर्मवीरगड
जामखेड19. खर्डा/ शिवपट्टण

महाराष्ट्रातील धरणांची संपूर्ण यादी पाहा