MPSC दुय्यम सेवा प्रश्नपत्रिका – Combine Question Papers (Group-B)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) combine group b परीक्षा ही महाराष्ट्र सरकारमधील नोकरीच्या विविध गट ब पदांकरिता घेतली जाते. ही परीक्षा आव्हानात्मक वाटू शकते, परंतु सार्वजनिक प्रशासनात काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी आहे. या परीक्षेच्या तयारी साठी खाली mpsc combine question paper दिले आहेत.

MPSC Combine question paper

MPSC combine गट-ब परीक्षा महाराष्ट्रातील विविध प्रशासकीय भूमिकांसाठी उमेदवारांचे मूल्यांकन करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. परीक्षा प्रक्रियेमध्ये सामान्यत: प्राथमिक टप्पा आणि मुख्य टप्पा समाविष्ट असतो.


MPSC Combine Group B Question Paper का महत्वाचे आहेत ?

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) एकत्रित गट-ब परीक्षा ही राज्य सरकारमध्ये प्रशासकीय पदे मिळवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या परीक्षेच्या तयारीतील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे MPSC combine गट-ब प्रश्नपत्रिकांचा सखोल अभ्यास आणि सराव.
  • हे पेपर इच्छूकांसाठी परीक्षेची पद्धत समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या ज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी आणि त्यांच्या तयारीची रणनीती सुधारण्यासाठी मौल्यवान साधने म्हणून काम करतात.
  • सातत्यपूर्ण सरावाने, उमेदवार त्यांच्या समस्या सोडवण्याचे कौशल्य वाढवतात. ते विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांचे ज्ञान वापरण्यात पारंगत होतात, परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी आवश्यक कौशल्य तयार होते.

Table of Contents


MPSC Combine Prelims Question Paper 2023

30 एप्रिल 2023 रोजी झालेला संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब आणि गट क 2023 पेपर प्रश्नपत्रिका.

MPSC Combine Prelim 2023Question paperAnswer Key
संयुक्त पूर्व परीक्षा गट ब आणि गट क 2023Download Download

MPSC Combine Question Papers 2022

सूचना : खालील प्रश्नपत्रिका लवकरच अपलोड केल्या जातील.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2022

ExamQuestion paperAnswer Key
MPSC Combine Prelim 2022 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2022 Question Paper 1

Paper 1Question paperAnswer Key
MPSC Subordinate Services Mains 2022 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2022 Question Paper 2

Paper- 2Question paperAnswer Key
Assistant Section Officer (ASO)DownloadDownload
State Tax Inspector (STI)DownloadDownload
Police Sub Inspector (PSI)DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2021

खालील सेक्शन मध्ये MPSC कम्बाइन परीक्षेच्या (mpsc combine prelims question paper) आणि मुख्य परीक्षेच्या (mpsc combine mains question paper) 2021 सालच्या प्रश्नपत्रिका खाली PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2021

ExamQuestion paperAnswer Key
MPSC Combine Prelim 2021 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2021 Question Paper 1

Paper 1Question paperAnswer Key
MPSC Subordinate Services Mains 2021 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2021 Question Paper 2

Paper- 2Question paperAnswer Key
Assistant Section Officer (ASO)DownloadDownload
State Tax Inspector (STI)DownloadDownload
Police Sub Inspector (PSI)DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2020

खालील सेक्शन मध्ये MPSC कम्बाइन परीक्षेच्या (mpsc combine prelims question paper) आणि मुख्य परीक्षेच्या (mpsc combine mains question paper) 2020 सालच्या प्रश्नपत्रिका खाली PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2020

ExamQuestion paperAnswer Key
MPSC Combine Prelim 2020 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2020 Question Paper 1

Paper 1Question paperAnswer Key
MPSC Subordinate Services Mains 2020 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2020 Question Paper 2

Paper- 2Question paperAnswer Key
Assistant Section Officer (ASO)DownloadDownload
State Tax Inspector (STI)DownloadDownload
Police Sub Inspector (PSI)DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2019

2019 च्या MPSC combine पूर्व (mpsc combine prelim question paper) आणि मुख्य परीक्षेच्या mpsc combine mains question paper प्रश्नपत्रिका खाली PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2019

ExamQuestion paperAnswer Key
MPSC Combine Prelim 2019 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2019 Question Paper 1

Paper 1Question paperAnswer Key
MPSC Subordinate Services Mains 2019 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2019 Question Paper 2

Paper- 2Question paperAnswer Key
Assistant Section Officer (ASO)DownloadDownload
State Tax Inspector (STI)DownloadDownload
Police Sub Inspector (PSI)DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2018

खाली 2018 च्या MPSC combine पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या mpsc combine prelim question paper प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. त्या पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी त्या डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोड वर क्लिक करावे.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2018

ExamQuestion paperAnswer Key
MPSC Combine Prelim 2018 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2018 Question Paper 1

Paper 1Question paperAnswer Key
MPSC Subordinate Services Mains 2018 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2018 Question Paper 2

Paper- 2Question paperAnswer Key
Assistant Section Officer (ASO)DownloadDownload
State Tax Inspector (STI)DownloadDownload
Police Sub Inspector (PSI)DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2017

खाली 2017 च्या MPSC combine पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या mpsc combine prelim question paper प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. त्या पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी त्या डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोड वर क्लिक करावे.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2017

Combine Prelim 2017Question paperAnswer Key
MPSC Combine Prelim 2017 [PSI STI ASO]DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2017 Question Paper

MPSC ASO Mains 2017 Question Paper

ASO Mains 2017Question paperAnswer Key
MPSC ASO Mains 2017 Paper 1DownloadDownload
MPSC ASO Mains 2017 Paper 2DownloadDownload

MPSC STI Mains 2017 Question Paper

STI Mains 2017Question paperAnswer Key
MPSC STI Mains 2017 Paper 1DownloadDownload
MPSC STI Mains 2017 Paper 2DownloadDownload

MPSC PSI Mains 2017 Question Paper

PSI Mains 2017Question paperAnswer Key
MPSC PSI Mains 2017 Paper 1DownloadDownload
MPSC PSI Mains 2017 Paper 2DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2016

खालील सेक्शन मध्ये MPSC कम्बाइन परीक्षेच्या (mpsc combine prelim question paper) आणि मुख्य परीक्षेच्या (mpsc combine mains question paper) 2016 सालच्या प्रश्नपत्रिका खाली PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2016

Prelims 2016Question paperAnswer Key
MPSC ASO Prelim 2016DownloadDownload
MPSC STI Prelim 2016DownloadDownload
MPSC PSI Prelim 2016DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2016 Question Paper

MPSC ASO Mains 2016 Question Paper

ASO Mains 2016 Question paperAnswer Key
MPSC ASO Mains 2016 Paper 1DownloadDownload
MPSC ASO Mains 2016 Paper 2DownloadDownload

MPSC STI Mains 2016 Question Paper

STI Mains 2016Question paperAnswer Key
MPSC STI Mains 2016 Paper 1DownloadDownload
MPSC STI Mains 2016 Paper 2DownloadDownload

MPSC PSI Mains 2016 Question Paper

PSI Mains 2016Question paperAnswer Key
MPSC PSI Mains 2016 Paper 1DownloadDownload
MPSC PSI Mains 2016 Paper 2DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2015

खालील सेक्शन मध्ये MPSC कम्बाइन परीक्षेच्या (mpsc combine prelim question paper) आणि मुख्य परीक्षेच्या (mpsc combine mains question paper) 2015 सालच्या प्रश्नपत्रिका खाली PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

सूचना : 2015 साली PSI परीक्षा घेण्यात आली नव्हती.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2015

Prelims 2015Question paperAnswer Key
MPSC ASO Prelim 2015DownloadDownload
MPSC STI Prelim 2015DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2015 Question Paper

MPSC ASO Mains 2015 Question Paper

ASO Mains 2015Question paperAnswer Key
MPSC ASO Mains 2015 Paper 1DownloadDownload
MPSC ASO Mains 2015 Paper 2DownloadDownload

MPSC STI Mains 2015 Question Paper

STI Mains 2015Question paperAnswer Key
MPSC STI Mains 2015 Paper 1DownloadDownload
MPSC STI Mains 2015 Paper 2DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2014

2014 सालच्या MPSC combine पूर्व (mpsc combine prelim question paper) आणि मुख्य परीक्षेच्या mpsc combine mains question paper प्रश्नपत्रिका आणि answer key खाली PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2014

Prelims 2014Question paperAnswer Key
MPSC ASO Prelim 2014DownloadDownload
MPSC STI Prelim 2014DownloadDownload
MPSC PSI Prelim 2014DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2014 Question Paper

MPSC ASO Mains 2014 Question Paper

ASO Mains 2014Question paperAnswer Key
MPSC ASO Mains 2014 Paper 1DownloadDownload
MPSC ASO Mains 2014 Paper 2DownloadDownload

MPSC STI Mains 2014 Question Paper

STI Mains 2014Question paperAnswer Key
MPSC STI Mains 2014 Paper 1DownloadDownload
MPSC STI Mains 2014 Paper 2DownloadDownload

MPSC PSI Mains 2014 Question Paper

PSI Mains 2014 Question paperAnswer Key
MPSC PSI Mains 2014 Paper 1DownloadDownload
MPSC PSI Mains 2014 Paper 2DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2013

2013 सालच्या MPSC combine पूर्व (mpsc combine prelim question paper) आणि मुख्य परीक्षेच्या mpsc combine mains question paper प्रश्नपत्रिका आणि answer key खाली PDF स्वरूपात दिल्या आहेत.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2013

Prelims 2013Question paperAnswer Key
MPSC ASO Prelim 2013DownloadDownload
MPSC STI Prelim 2013DownloadDownload
MPSC PSI Prelim 2013DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2013 Question Paper

MPSC ASO Mains 2013 Question Paper

ASO Mains 2013Question paperAnswer Key
MPSC ASO Mains 2013 Paper 1DownloadDownload
MPSC ASO Mains 2013 Paper 2DownloadDownload

MPSC STI Mains 2013 Question Paper

STI Mains 2013 Question paperAnswer Key
MPSC STI Mains 2013 Paper 1DownloadDownload
MPSC STI Mains 2013 Paper 2DownloadDownload

MPSC PSI Mains 2013 Question Paper

PSI Mains 2013 Question paperAnswer Key
MPSC PSI Mains 2013 Paper 1DownloadDownload
MPSC PSI Mains 2013 Paper 2DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2012

खाली 2012 वर्षीच्या MPSC combine पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या mpsc combine question paper with answers pdf प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. त्या पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी त्या डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोड वर क्लिक करावे.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2012

Prelims 2012Question paperAnswer Key
MPSC ASO Prelim 2012DownloadDownload
MPSC STI Prelim 2012DownloadDownload
MPSC PSI Prelim 2012DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2012 Question Paper

MPSC ASO Mains 2012 Question Paper

ASO Mains 2012Question paperAnswer Key
MPSC ASO Mains 2012 Paper 1DownloadDownload
MPSC ASO Mains 2012 Paper 2DownloadDownload

MPSC STI Mains 2012 Question Paper

STI Mains 2012Question paperAnswer Key
MPSC STI Mains 2012 Paper 1DownloadDownload
MPSC STI Mains 2012 Paper 2DownloadDownload

MPSC PSI Mains 2012 Question Paper

PSI Mains 2012 Question paperAnswer Key
MPSC PSI Mains 2012 Paper 1DownloadDownload
MPSC PSI Mains 2012 Paper 2DownloadDownload

MPSC Combine Question Papers 2011

2011 वर्षीच्या MPSC combine पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या mpsc combine question paper with answers pdf प्रश्नपत्रिका दिल्या आहेत. त्या पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांनी त्या डाउनलोड करण्यासाठी डाउनलोड वर क्लिक करावे.

MPSC Combine Prelims Question Paper 2011

Prelims 2011Question paperAnswer Key
MPSC ASO Prelim 2011DownloadDownload
MPSC STI Prelim 2011DownloadDownload
MPSC PSI Prelim 2011DownloadDownload

MPSC Combine Mains 2011 Question Paper

MPSC ASO Mains 2011 Question Paper

ASO Mains 2011Question paperAnswer Key
MPSC ASO Mains 2011 Paper 1DownloadDownload
MPSC ASO Mains 2011 Paper 2DownloadDownload

MPSC STI Mains 2011 Question Paper

STI Mains 2011Question paperAnswer Key
MPSC STI Mains 2011 Paper 1DownloadDownload
MPSC STI Mains 2011 Paper 2DownloadDownload

MPSC PSI Mains 2011 Question Paper

PSI Mains 2011Question paperAnswer Key
MPSC PSI Mains 2011 Paper 1DownloadDownload
MPSC PSI Mains 2011 Paper 2DownloadDownload


Join Groups for Latest Updates

Join WhatsApp Group

Join Telegram Channel