A. सॅम   B. डोकसुरी C. डॅनियल   D. हायकुई

उत्तर : डॅनियल

Quiz

भुमध्य समुद्रातील कोणत्या वादळामुळे लिबिया देशात जलप्रलय आला आहे?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. सितार   B. रुद्र वीणा C. तबला  D. हारमोनियम 

उत्तर : रुद्र वीणा

Quiz

नुकतेच निधन झालेले उस्ताद अली झाकी हैदर कोणत्या संगीत वाद्याशी संबंधित आहेत ?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. 932    B. 950  C. 970  D. 1010 

उत्तर : 932

Quiz

महाराष्ट्र राज्याचे सध्याचे २०२२-२३ चे लिंग गुणोत्तर किती आहे?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. दिल्ली     B. चेन्नई   C. बंगलोर   D. मुंबई  

उत्तर : मुंबई

Quiz

देशातील कोणते विमानतळ आंबा निर्यातीचे प्रमुख केंद्र ठरले आहे?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. 9 September    B. 10 September C. 11 September  D. 12 September 

उत्तर : 10 Sept

Quiz

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळामध्ये कोणता दिवस आजी-आजोबा दिवस साजरा करण्यात येत आहे?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

प्रश्नांची पूर्ण यादी वाचण्यासाठी  क्लिक करा  

MPSCDaily.com