A. 5   B. 6    C. 7 D. 8 

उत्तर : 8

Quiz

भारताने अनावरण केलेल्या जगातील सर्वात उंच नटराज पुतळयात किती धातूचा समावेश आहे ?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. 7 September  B. 8 September   C. 9 September  D. 5 September 

उत्तर : 8 Sept

Quiz

कोणता दिवस जागतिक साक्षरता दिन म्हणून साजरा करतात?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. विक्रम साराभाई  B. अब्दुल कलाम C. डॉ. मायलस्वामी अन्नादुराई  D. एस सोमनाथ 

उत्तर : डॉ. मायलस्वामी अन्नादुराई

Quiz

‘Moon Man Of India’ असे कोणाला संबोधले जाते ?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. पुणे  B. चेन्नई     C. दिल्ली  D. बंगलोर 

उत्तर : चेन्नई

Quiz

‘Street 20: Street Child Cricket World Cup’ ही स्पर्धा कोठे आयोजित करण्यात आली आहे?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

A. साबूदाणा   B. शेंगदाणा C. मोहरी  D. हळद 

उत्तर : साबूदाणा

Quiz

नुकत्याच GI टॅग मिळालेला 'सालेम सागो' (Salem Sago) हा कोणत्या खाद्यपदार्थाचा प्रकार आहे ?

MPSCDaily.com

पुढचा प्रश्न 

Arrow

प्रश्नांची पूर्ण यादी वाचण्यासाठी  क्लिक करा  

MPSCDaily.com